Kursy online

Kurs prowadzony indywidualnie lub w mini grupie.
W tego typu zajęciach nie musisz stresować się dojazdami, wiecznym „gonieniem” terminów oraz tym, że pogoda nie dopisze. Jedną z wielu zalet nauki online jest
– duża elastyczność pod względem miejsca i czasu realizacji zajęć
– wzbogacanie lekcji poprzez wprowadzanie ćwiczeń online
– wykorzystywanie e-platform, korzystanie ze słowników i translatorów internetowych.

Od roku 2021 wprowadziliśmy formę hybrydową, którą wykorzystujemy w kursach poprzez łączenie zajęć stacjonarnych z lekcjami odbywającymi się zdalnie.
Dodatkowo, dajemy możliwość oglądania lekcji odbywającej się w formie stacjonarnej (bierna obserwacja). Poprzez włączoną kamerę online w swoim komputerze, w wyjątkowych sytuacjach (gdy nie masz jak dotrzeć na zajęcia) możesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w placówce EUROMA.