Mini grupa / grupa

Kursy w mini grupach 3-4 osoby oraz w grupach 5-8 osób. Współpraca semestralna od września do stycznia oraz od lutego do czerwca.
Płatność możemy rozłożyć na równe miesięczne raty.
Zalety kursu:
– Masz motywację do regularnego uczęszczania na zajęcia jak i poszerzenia swojej wiedzy
– Dyskusja w grupie pobudza kreatywność językową i doskonali umiejętności budowania wypowiedzi mówionej
– W grupie masz szansę zawrzeć nowe znajomości
– Przed rozpoczęciem kursu określany jest cel kursu oraz program nauczania
– Przy 2-3 tygodniowej nieobecności Ucznia, możliwość ustalenia konsultacji z lektorem (nie ma możliwości odrabiania zajęć)