Przedmioty ścisłe

Matematyka, fizyka, chemia

EUROMA to nie tylko nauka języków lecz także miejsce do rozwijania zainteresowań z zakresu nauk ścisłych.
Zachęcamy, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach tę pasję.

Stawiamy na szerokie wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania oraz metodologii STEAM. Metodologia STEAM to całkowite odwrócenie tradycyjnego podejścia do nauczania. Dziecko jest w centrum uwagi, gdzie staje się naukowcem, konstruktorem, odkrywcą. Kursy prowadzone w ten sposób gwarantują wszechstronny rozwój oraz wspierają logiczne i krytyczne myślenie.

Oferujemy:

  • Kółka zainteresowań dla klas I-III szkoły podstawowej, gdzie dzieci poprzez urozmaicone zajęcia i zabawę mogą uczyć się przedmiotów ścisłych.
    Zajęcia w małych grupach i przyjaznej atmosferze.
  • Kursy dla starszych klas szkoły podstawowej przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty oraz klas licealnych i maturalnych, a także indywidualne kursy, na których uczeń może uzyskać doraźną pomoc przy opanowaniu materiału sprawiającego trudność.

Kółka matematyczne

zobacz
zobacz

Kółko małego chemika

zobacz
zobacz

Nauka do egzaminów

zobacz
zobacz