Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE

B2 First (dawniej FCE) to egzamin na poziomie B2. Potwierdza znajomość języka angielskiego, która pozwala posługiwać się nim w codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub nauce, oraz zdolność do udziału w szkoleniach w języku angielskim czy radzenia sobie z komunikacją w krajach anglojęzycznych. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe. Poziom wyjściowy umożliwiający udział w kursie: B1.

C1 Advanced (dawniej CAE) to egzamin na poziomie C1. Certyfikat potwierdza znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodne posługiwanie się językiem w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim oraz na studiach wyższych. Poziom wyjściowy umożliwiający udział w kursie: B2.

Egzaminy B2 First  oraz C1 Advanced są egzaminami zewnętrznymi, nie odbywają się w placówce EUROMA.

Harmonogram zajęć obejmuje dokładne powtórzenie struktur gramatycznych, zagadnień leksykalnych oraz komunikacyjnych na poziomie wymaganym do uzyskania certyfikatu. Podczas kursu skupiamy się na elementach występujących na egzaminie (Speaking, Reading & Use of English, Writing, Listening).